Visual Basic - Deklarácia automatickej premennej: Dim =, Dim As =

Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.

Dim =, Dim As =

Popis

 Dim name = par2
 Dim name = init_value
 Dim name  As type = init_value
Použitá kľúčové slová: = as dim
Data:
  • name -

Vstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie deklarácia automatickej premennej:
xmin = -128
 ymax = 127
Dim x As sbyte= -5           ' x = -5
Dim y As sbyte= -(15 mod 4)   ' y = -3
y = CSByte((x * y))    ' z = 15

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Dim x As uinteger=70000
Dim x As single= 3.14159265359
Dim x As long= -82345
Dim x As integer= -12345
Dim x As ushort=280
Dim x As ulong=7001234
Deklarácia automatickej premennej v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk