FreeBASIC - Aritmetické operátory

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:
Sčítanie
par1 + par2
Odčítanie
par1 - par2
Násobenie
par1 * par2
Delenie
par1 / par2
Zvyšok po delení
par1 mod par2
zmena znamienka
- expression

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
xmin = -128
y=y+1
Dim y As ulongint= 10250 \ 8
i=i-1
x <= y * 5
i / &Hab
V iných jazykoch: en hu cz sk