Visual C++ - Aritmetické operátory

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:
Sčítanie
par1 + par2
Odčítanie
par1 - par2
Násobenie
par1 * par2
Delenie
par1 / par2

par1 / par2
Zvyšok po delení
par1 % par2
zmena znamienka
- expression

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
x >= (float)y / 5
x <= y * 5
(15123 / 70)
15 +7.5
 x= -1234
y=y-1
V iných jazykoch: en hu cz sk