C++ - Aritmetické operátory

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:
Sčítanie
par1 + par2
Odčítanie
par1 - par2
Násobenie
par1 * par2
Delenie
par1 / par2

par1 / par2
Zvyšok po delení
par1 % par2
zmena znamienka
- expression

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
 y = 15 % 4
10 * 3.14
x >= (float)y / 5
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
 x= -5
(j - 8)
V iných jazykoch: en hu cz sk