PHP - Aritmetické operátory

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:
Sčítanie
par1 + par2
Odčítanie
par1 - par2
Násobenie
par1 * par2
Delenie
par1 / par2
Zvyšok po delení
par1 % par2
zmena znamienka
- expression

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
$x * 2 / $y
($j + 8)
(10 - $j * 0.5)
$y = (double)$x / 0xa
(0xff % 50 % 10) % 2
V iných jazykoch: en hu cz sk