Object Pascal - Aritmetické operátory

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:
Sčítanie
par1 + par2
Odčítanie
par1 - par2
Násobenie
par1 * par2
Delenie
par1 / par2
Zvyšok po delení
par1 mod par2
zmena znamienka
- expression

Object Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y:= 15 mod 4;
y:= 1025 div 8;
2.5 / 2 + 1.25
z := (x+y+30)+3;
(x * y)
(j - 8)
V iných jazykoch: en hu cz sk