Free Pascal - Aritmetické operátory

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:
Sčítanie
par1 + par2
Odčítanie
par1 - par2
Násobenie
par1 * par2
Delenie
par1 / par2
Zvyšok po delení
par1 mod par2
zmena znamienka
- expression

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
50 / i
i + 5
(j - 8)
z := (x / 5) * 10;
y:= 15 mod 4;
y:= 1025 div 8;
V iných jazykoch: en hu cz sk