C++ - Príkaz dekrementacia: --

Príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktorá slúži pre zmenšenie čísla o jedničku.

--

Popis

-- var ;

Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu príkaz dekrementacia:
i=10;
do --i; while ( i > 0);
do {
 i++;
 if (i==5)
  break;
} while ( i <10);

C++

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu príkaz dekrementacia:
do --i; while ( i > 0);
j--;

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while ( y >= 0 ) 
   --y;
if ( x == 5 )
  --y;

--

Popis

var -- ;

Vstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu príkaz dekrementacia:
i=10;
do --i; while ( i > 0);
do {
 i++;
 if (i==5)
  break;
} while ( i <10);

C++

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu príkaz dekrementacia:
do --i; while ( i > 0);
j--;

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
i--;
y--;
Príkaz dekrementacia v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk