PHP - Príkaz dekrementacia: --

Príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktorá slúži pre zmenšenie čísla o jedničku.

--

Popis

-- var ;

Vstup

Príklady

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu príkaz dekrementacia:
$i=10;
do --$i; while ( $i > 0);
do {
 $i++;
 if ($i==5)
  break;
} while ( $i <10);

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu príkaz dekrementacia:
do --$i; while ( $i > 0);
$j--;

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
while ( $y >= 0 ) 
   --$y;
if ( $x == 5 )
  --$y;

--

Popis

var -- ;

Vstup

Príklady

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu príkaz dekrementacia:
$i=10;
do --$i; while ( $i > 0);
do {
 $i++;
 if ($i==5)
  break;
} while ( $i <10);

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu príkaz dekrementacia:
do --$i; while ( $i > 0);
$j--;

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
$i--;
$y--;
Príkaz dekrementacia v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk