FreeBASIC - Osmičková konštanta

Konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež známe ako oktalové konštanty. môže obsahovať číslice od 0 do 7.

osmičková konštanta

Popis

 &O123

Výstup

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie osmičková konštanta:
x = &O12         ' x = 10
y = 4 * &O77     ' y = 374
if x>10 then
  y = x / &Ha   ' y = 1
end if

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
&O123
&O111

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk