Free Pascal - Osmičková konštanta

Konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež známe ako oktalové konštanty. môže obsahovať číslice od 0 do 7.

osmičková konštanta

Popis

 &123

Výstup

Príklady

Free Pascal

Možné požitie osmičková konštanta:
x := &12;         // x = 10
y := 4 * &77;     // y = 374
if x>10 then
  y := x / $a;   // y = 1

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
&111
&123

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk