Cyklus s podmínkou na začátku dokud podmínka je nepravda: until, do until loop

Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. před každou iteraci je podmínka testována, či ne byla splnena. už před první spuštěním dojde k otestování podmínky, použití tohoto cyklu je vynikající v situacích kdy možná že ani jednou nebude potřeba provest cyklus.

until

Popis

until (condition) statement
Použitá klíčová slova: until

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování

Příklady

Příklad

i = x * 5;
until (i == 0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

do until loop

Popis

do until condition
statements
loop
Použitá klíčová slova: do until loop

Vstup

Poznámka: Zde použitelné příkazy:
Příkaz přerušení příkaz pokračování
Kompatibilní programovací jazyky:
Basic | FreeBASIC | Visual Basic .NET

Příklady

Basic

i = x * 5
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
Cyklus s podmínkou na začátku dokud podmínka je nepravda v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk