Basic - Cyklus s podmienkou na začiatku kym podmienka je nepravda: do until loop

Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu. pred každou iteráciu je podmienka testovaná, či ne bola splnena. už pred prvou spustením dôjde k otestovaniu podmienky, použitie tohto cyklu je vynikajúci v situáciách kedy možno že ani raz nebude treba vykonat cyklus.

do until loop

Popis

do until condition
statements
loop
Použitá kľúčové slová: do until loop

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

i = x * 5
do until i = 0
   if i=10 then
     exit do
   else
     i=i-1
   end if
loop
Cyklus s podmienkou na začiatku kym podmienka je nepravda v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk