Free Pascal - 64-bitové reálne číslo: double

64-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -1.7 × 10 na 38 až +1.7 × 10 na 308 a má přesnost 15 číslic. ak to používame pre ukladanie celých čísel tak najväcšou celé číslo ktorý bez zaokruhlení je schopný uložiť je 2 na 53. 64-bitové reálne číslo nasledujúcom spôsobom sa ukladá: 1bit znamienko, 11bit exponent a 52bit mantisa.

double

Popis

double
Použitá kľúčové slová: double

Príklady

Free Pascal

Možné požitie 64-bitové reálne číslo:
x:= 3.14159265359;   // x = 3.14159265359
y:= 123456789;     // y = 123456789.0
y :=double((x * y));     // y = 387850941.35821074

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: reálne čísla | čísla | dátové typy
64-bitové reálne číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk