PHP - 64-bitové reálne číslo: double, float, real

64-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -1.7 × 10 na 38 až +1.7 × 10 na 308 a má přesnost 15 číslic. ak to používame pre ukladanie celých čísel tak najväcšou celé číslo ktorý bez zaokruhlení je schopný uložiť je 2 na 53. 64-bitové reálne číslo nasledujúcom spôsobom sa ukladá: 1bit znamienko, 11bit exponent a 52bit mantisa.

double

Popis

double
Použitá kľúčové slová: double

Príklady

PHP

Možné požitie 64-bitové reálne číslo:
$x= 3.14159265359;   // x = 3.14159265359
$y= 123456789;     // y = 123456789.0
$y =(double)($x * $y);     // y = 387850941.35821074

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(double)$y
(double)$x
(double)$i
(double)$x
(double)$x
(double)$x

float

Popis

 float
Použitá kľúčové slová: float

Príklady

PHP

Možné požitie 64-bitové reálne číslo:
$x= 3.14159265359;   // x = 3.14159265359
$y= 123456789;     // y = 123456789.0
$y =(double)($x * $y);     // y = 387850941.35821074

real

Popis

real
Použitá kľúčové slová: real

Príklady

PHP

Možné požitie 64-bitové reálne číslo:
$x= 3.14159265359;   // x = 3.14159265359
$y= 123456789;     // y = 123456789.0
$y =(double)($x * $y);     // y = 387850941.35821074

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: reálne čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk