Visual Basic

Visual Basic - lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Príklady - Visual Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Visual Basic .NET
y= false
3.14 - 1
&Hff >= y
&O111
5 < 10
        ' x = 7001234
V iných jazykoch: en hu cz sk