Programovanie v jazyku Basic

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka Basic, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk Basic:


Lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

Štruktúra programu


Operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
Zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Basic

 i = x * 5
 do while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop

Príklady - Basic

Basic

a = 4 >= 2     ' a = true
if x >= 12 then
  do while y >= 0  
   y=y-1
loop
end if

Basic

x = 64 / 8  ' x=8
y = x / 0.5  ' y=16
z = (x * 2 / y +5)' z=1.1

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
c=-1
5 < 3
(i and j) <> 64
x = &O12
z = (x-y)-30.5
V iných jazykoch: en hu cz sk