Object Pascal

programovanie v jazyku Object Pascal

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka Object Pascal, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk Object Pascal:


Príklady - Object Pascal

Object Pascal
a1 := false and false; // a1 = false
a2 := false and true; // a2 = false
a3 := true and false; // a3 = false
a4 := true and true;  // a4 = true
Object Pascal
i * $FF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Object Pascal
128 shl (j shl(3 + i))
{ x = 20
y = 3 / 2;
 f(5) } 
y := longword((x * y));
a or true
if x>5 then
  y := x / $a;  // y = 1
if x>$abc then
  y := x / $a;    // y = 466
V iných jazykoch: en hu cz sk