programovanie v jazyku JavaScript

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka JavaScript, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk JavaScript:


Príklady - JavaScript

JavaScript
a1 = false && false; // a1 = false
a2 = false && true; // a2 = false
a3 = true && false; // a3 = false
a4 = true && true;  // a4 = true
JavaScript
i=0;
while (i<10) ++i;
x =0;
while (i<20)
{
 i= i+2;
 if (i==16)
 {
    continue;
 }
 x++; 
}

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
JavaScript
10 >a && a>5
continue;
64 | (i | k)
if (i==5)
    break;
~(i & 4)
if ( x == 5 )
   --y;
V iných jazykoch: en hu cz sk