Visual Basic

Visual Basic - typy a premennéPríklady - Visual Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Visual Basic .NET
Dim x As single= 3.14159265359
x = 250 \ 8
y = CSByte((x * y))
z = CInt((x * y))
y = CUInt((x * y))
y = CULng((x * y))
V iných jazykoch: en hu cz sk