Programovanie v jazyku Java

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka Java, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk Java:


Lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

Štruktúra programu


Operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
Zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Java

 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Príklady - Java

Java

i << 4
0x12AB << j
128 << (j <<(3 + i))

Java

x = 95 - 5;   // x=90
y = 100- x;   // y=10
z = (x-y)-30.5; // z = 49.5

Java

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
~ 2
70 / 8
x = 1.234
(float)i
xmin = -32768
V iných jazykoch: en hu cz sk