Java

programovanie v jazyku Java

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka Java, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk Java:


Príklady - Java

Java
a1 = false && false; // a1 = false
a2 = false && true; // a2 = false
a3 = true && false; // a3 = false
a4 = true && true; // a4 = true
Java
x = 90 % 8;  // x = 2
y = 15 % 4;  // y = 3
z = (x % y) %5;// z = 2

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Java
~ 2
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
70 / 8
x = 1.234
(float)i
xmin = -32768
V iných jazykoch: en hu cz sk