programovanie v jazyku Java

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka Java, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk Java:


lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

štruktúra programu


operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Java

 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Príklady - Java

Java

 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Java

x = 10;     // x = 10
y = 4 * 10;   // y = 40
if (x>5)
 y = (float)x / 0xa; // y = 1

Java

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
~ 2
70 / 8
x = 1.234
(float)i
xmin = -32768
V iných jazykoch: en hu cz sk