C#

programovanie v jazyku C#

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka C#, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk C#:


Príklady - C#

C#
a1 = false && false; // a1 = false
a2 = false && true; // a2 = false
a3 = true && false; // a3 = false
a4 = true && true; // a4 = true
C#
i / 0x0a
27 / 3
(25 / 2 + 1) + 2

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
C#
if (y < 100) 
 x++;
(float)50 / i
int x= -12345;
if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }
y =(double)(x * y)
while ( y >= 0 ) 
   --y;
V iných jazykoch: en hu cz sk