C++

programovanie v jazyku C++

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka C++, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk C++:


Príklady - C++

C++
a1 = false && false; // a1 = false
a2 = false && true; // a2 = false
a3 = true && false; // a3 = false
a4 = true && true;  // a4 = true
C++
!a
!b && true
!(10 >a || a<5)

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
C++
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
x = 16 << 2
if (i - 10 >0) i = i-5;
/*
fdjksjf
sdjgksdgjk
*/
i = x * 5;
if ( y < 100 )  
   x++;
V iných jazykoch: en hu cz sk