Programovanie v jazyku C++

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka C++, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk C++:


Lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

Typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

Štruktúra programu


Operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
Zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

C++

 i = x * 5;
 while (i>0)
   if (i==10)
     break;
   else 
   {
     i--;
   }

Príklady - C++

C++

i % 4
121 % 40
(0xff % 50 % 10) % 2

C++

x > y
10 > f(9.9)
j > 128 || false

C++

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
/*
fdjksjf
sdjgksdgjk
*/
if ( y < 100 )  
   x++;
if (i - 10 >0) i = i-5;
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
i = x * 5;
x = 16 << 2
V iných jazykoch: en hu cz sk