FreeBASIC

programovanie v jazyku FreeBASIC

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka FreeBASIC, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk FreeBASIC:


Príklady - FreeBASIC

FreeBASIC
a1 = false and false ' a1 = false
a2 = false and true ' a2 = false
a3 = true and false ' a3 = false
a4 = true and true ' a4 = true
FreeBASIC
a = 4 = 2     ' a = false
b = c = f(5)
if x = 5 then
  y=y-1
end if

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
FreeBASIC
Dim x As single= 3.14159265359
do while i>0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
&Hff >= y
Dim y As ulongint= 10250 \ 8
(&Hff mod 50 mod 10) mod 2
y = ClngInt((x * y))
V iných jazykoch: en hu cz sk