Visual Basic

Programování v jazyce Visual Basic

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka Visual Basic, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk Visual Basic:


Příklady - Visual Basic

Visual Basic .NET
xmin = -9223372036854775808
 ymax = 9223372036854775807
Dim x As long= -82345    ' x = -82345
Dim y As long= -(1512345 \ 70)' y = -21604
y = Clng((x * y))   ' z = 1778981380
Visual Basic .NET
i \ &H0a
27 \ 3
(25 \ 2 + 1) + 2

Další kousky ukázkových kódu:
Visual Basic .NET
do until i = 0
  if i=10 then
   exit do
  else
   i=i-1
  end if
loop
(x * y)
Dim x As integer= -12345
b = x <= 12
y =CSng((x * y))
if i=16 then
  continue while
 end if
V jiných jazycích: en hu cz sk