Pascal

programovanie v jazyku Pascal

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka Pascal, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk Pascal:


Príklady - Pascal

Pascal
a1 := false and false; { a1 = false}
a2 := false and true; { a2 = false}
a3 := true and false; { a3 = false}
a4 := true and true; { a4 = true}
Pascal
2 shl 2   {}
2 shr 2   {}
$ff and $05 { 0x05}
$01 or $02 { 0x03}
not 2     {}
$1A xor $1A {}

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Pascal
if i - 10 >0 then i := i-5;
(10 >a or a<5)
$AF
z := longint((x * y));
(i and 4)
5 * 5
V iných jazykoch: en hu cz sk