programovanie v jazyku Free Pascal

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka Free Pascal, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk Free Pascal:


lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

štruktúra programu


operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Free Pascal

 i := x * 5;
 while i>0 do
  if i=10 then
   break
  else 
  begin
   dec(i)
  end;

Príklady - Free Pascal

Free Pascal

x := 64 / 8;  // x=8
y := x / 0.5;  // y=16
z := (x * 2 / y +5);// z=1.1

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if y < 100 then 
  inc(x);
2 shl 2
b3:= Boolean( 0);
y + 3
15 +7.5
x = 6
V iných jazykoch: en hu cz sk