Free Pascal

programovanie v jazyku Free Pascal

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka Free Pascal, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk Free Pascal:


Príklady - Free Pascal

Free Pascal
a1 := false and false; // a1 = false
a2 := false and true; // a2 = false
a3 := true and false; // a3 = false
a4 := true and true; // a4 = true
Free Pascal
a := 4 >= 2;     // a = true
if x >= 12 then
  while y >= 0 do 
   dec(y);

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Free Pascal
y + 3
2 shl 2
b3:= Boolean( 0);
if y < 100 then 
  inc(x);
15 +7.5
x = 6
V iných jazykoch: en hu cz sk