programovanie v jazyku PHP

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka PHP, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk PHP:


Príklady - PHP

PHP
$a1 = false && false; // a1 = false
$a2 = false && true; // a2 = false
$a3 = true && false; // a3 = false
$a4 = true && true;  // a4 = true
PHP
$x = 16 << 2;      // x = 64
$y = 0xf << 5;     // y = 480
$z = ($x << $y) << 2;// z = 256

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
PHP
if ($i==5)
    break;
++$i;
$x > 3.14
(double)$x
$a = 4 >= 2
32 >> (0xA >> 2) >> 1
V iných jazykoch: en hu cz sk