programovanie v jazyku Visual C++

Najdôležitejšie príkazy programovacieho jazyka Visual C++, všetko na jednom mieste, unikátne porovnanie a každý príkaz-operátor je znázornená pomocou kúsku programu. Príkazy-operátori týchto ukážkových programov sú klikacie, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozícii ďalšie informácie.

Programovací jazyk Visual C++:


lexikálne jednotky

Lexikálne elementy sú číselné, textové konštanty a komentáre v kóde.

typy a premenné

Typy a premenné sú úzko spojené, pretože premenné sú najdôležitejšie prvky nášho programu, v ktorom ukladáme údaje, čiastočné výsledky našich výpočtov. Typy nám určujú aká dáta môžu byť uložené v premenných.

štruktúra programu


operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..
zátvorka: ( )

Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Visual C++ .NET

 i = x * 5;
 while (i>0)
  if (i==10)
   break;
  else 
  {
   i--;
  }

Príklady - Visual C++

Visual C++ .NET

float x = 3.14159265359; // x = 3.14159274
float y = 123456789;   // y = 123456792.0
y =(float)(x * y);    // z = 387850976.0

Visual C++ .NET

(b || c) || a
a || true
a>1 || a<100

Visual C++ .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
false
 b3 = (bool) 0
ymax = 4294967295;
(short)(x * y)
continue;
z = (x % y) %5
V iných jazykoch: en hu cz sk