Free Pascal - Aritmetické operátory

Slouží pro vykonávání matematických operácií. následující základní operace patří mezi aritmetické operátory:
Sčítání
par1 + par2
Odčítání
par1 - par2
Násobení
par1 * par2
Dělení
par1 / par2
Zbytek po dělení
par1 mod par2
Změna znaménka
- expression

Free Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
50 / i
i + 5
(j - 8)
z := (x / 5) * 10;
y:= 15 mod 4;
y:= 1025 div 8;
V jiných jazycích: en hu cz sk