Free Pascal - Sčítanie: +

Sčítanie je matematická operácia, môže byť použitá v prípade celých i reálných čísel. Sčítanie je asociatívna operácia preto je dôležité poradie vstupu.

+

Popis

par1 + par2
Použitá kľúčové slová: +

Vstup


Výstup

Príklady

Free Pascal

Možné požitie Sčítanie:
x := 95 + 5;     // x=100
y := 100 + x;    // y=200
z := (x+y+30)+3; // z=333

Free Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Sčítanie:
i + 5
15 +7.5
(100 + i +8  ) +2

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(x * 2 div y +5)
8 + 12
x = y + 3
(j + 10)
(3 + i)
(x * 2 / y +5)

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk