Free Pascal - 32-bitové reálne číslo: single

32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4 x 10 na 38 až +3,4 × 10 na 38 a má přesnost 7 číslic. to znamená, že je to pravda že môžeme do neho uložiť aj veľké čísla ale musíme počítať že nad číslom #N () dôjde k zaokruhlení. napríklad je to možné používať pre ukladanie veľkých čísel kde nie sú až tak dôležité menšie časti, alebo v prípade malých celých čísel s zlomkom. ak to používame pre ukladanie celých čísel tak najväcšou celé číslo ktorý bez zaokruhlení je schopný uložiť je 2 na 24. 32-bitové reálne číslo nasledujúcom spôsobom sa ukladá: 1bit znamienko, 8bit exponent a 23bit mantisa.

single

Popis

 single
Použitá kľúčové slová: single

Príklady

Free Pascal

Možné požitie 32-bitové reálne číslo:
x:= 3.14159265359;  // x = 3.14159274
y:= 123456789;      // y = 123456792.0
y :=single((x * y));       // z = 387850976.0

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: reálne čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk