Free Pascal - Zátvorka: ( )

Používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodnotenia výrazov, inými slovami, môžeme prepísať priority operátorov.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Príklady

Free Pascal

Možné požitie zátvorka:
x := 90 mod 8;    // x = 2
y := 15 mod 4;    // y = 3
z := (x mod y) mod 5;// z = 2

Free Pascal

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu zátvorka:
i * $FF
10 * 3.14
(10 - j * 0.5) * 2

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
repeat
  inc(i);
  if i=3 then
    break;
until (i=10);
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
byte((x * y))
(x / 5) * 10
(j + 10) <= 128
($ff mod 50 mod 10) mod 2
V iných jazykoch: en hu cz sk