Free Pascal - Zmena znamienka: -

Operátor záporné znamienko slúži pre zmenu znamienka výrazov. funguje jako negace: Ak je hodnota výrazu pozitívny potom výsledok bude negatívny, a ak je záporný potom výsledok bude pozitívny.

-

Popis

- expression
Použitá kľúčové slová: -

Vstup


Výstup

Príklady

Free Pascal

Možné požitie zmena znamienka:
xmin := -32768; ymax := 32767;
x:= -1234;        // x = -1234
y:= -(1500 mod 60);// y = -25
y := smallint((x * y));    // z = 30850

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
xmin := -128;
xmin := -2147483648;
xmin := -9223372036854775808;

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: Aritmetické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk