Free Pascal - Jednoriadkový komentár: //

V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej značky až do konca riadku každý znak je interpretovaný ako komentár. na tieto znaky nebude braný ohľad.

//

Popis

//
Použitá kľúčové slová: //
Data:
  • text -

Príklady

Free Pascal

Možné požitie jednoriadkový komentár:
x := 5 * y; // x = xy
// y = 123;
if x > 0 then // x == true
   x:=5;

Free Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
// z=1.1
// z=9
  // b3 = false
 // z = 49.5
  // z = 15
// z = 2
V iných jazykoch: en hu cz sk