Visual Basic - Celé čísla

Typy pre ukladanie celé čísla.

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Dim x As long= -82345
Dim x As byte=5
Dim x As uinteger=70000
Dim x As integer= -12345
Dim x As short= -1234
Dim x As ulong=7001234

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk