Visual Basic - 8bitové celé číslo: sbyte

Datový typ 8bitové celé číslo slouží pro ukládání záporných i nezáporných celých čísel. 8bitové celé číslo jeji rozsah hodnot: od -128 do 127.

sbyte

Popis

 sbyte
Použitá klíčová slova: sbyte

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití 8bitové celé číslo:
xmin = -128
 ymax = 127
Dim x As sbyte= -5           ' x = -5
Dim y As sbyte= -(15 mod 4)   ' y = -3
y = CSByte((x * y))    ' z = 15

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla se znaménkem | celá čísla | čísla | Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk