Visual Basic - Čísla

Typy pre ukladanie čísla.

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Dim x As ushort=280
Dim x As integer= -12345
Dim x As ulong=7001234
Dim x As byte=5
Dim x As double= 3.14159265359
Dim x As sbyte= -5

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk