Visual Basic - Celé čísla so znamienkom

Typy pre ukladanie celé čísla so znamienkom.

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Dim x As integer= -12345
Dim x As long= -82345
Dim x As sbyte= -5
Dim x As short= -1234

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk