Visual Basic - Celé čísla bez znamienka

Typy pre ukladanie celé čísla bez znamienka.

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
Dim x As uinteger=70000
Dim x As ulong=7001234
Dim x As byte=5
Dim x As ushort=280

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla | čísla | dátové typy
Celé čísla bez znamienka v inom programovacom jazyku:
V iných jazykoch: en hu cz sk