Visual Basic - 64bitové bezznaménkové číslo: ulong, UInt64

Datový typ 64bitové bezznaménkové číslo slouží pro ukládání jen kladných celých čísel. 64bitové bezznaménkové číslo jeji rozsah hodnot: od 0 do 18446744073709551615.

ulong

Popis

 ulong
Použitá klíčová slova: ulong

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 18446744073709551615
Dim x As ulong=7001234    ' x = 7001234
Dim y As ulong= 10250 \ 8  ' y = 1281
y = CULng((x * y))   ' z = 8968580754

UInt64

Popis

 UInt64
Použitá klíčová slova: uint64

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití 64bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 18446744073709551615
Dim x As UInt64=7001234    ' x = 7001234
Dim y As UInt64= 10250 \ 8  ' y = 1281
y = CULng((x * y))   ' z = 8968580754

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla bez znaménka | celá čísla | čísla | Datové typy
64bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
Rozdíly oproti:
V jiných jazycích: en hu cz sk