Visual Basic - 32bitové celé číslo: integer

Datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání záporných i nezáporných celých čísel. 32bitové celé číslo jeji rozsah hodnot: od -2147483648 do 2147483647.

integer

Popis

integer
Použitá klíčová slova: integer

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití 32bitové celé číslo:
xmin = -2147483648
 ymax = 2147483647
Dim x As integer= -12345          ' x = -12345
Dim y As integer= -(15123 \ 70)' y = -216
z = CInt((x * y))       ' y = 2666520

Můžete to najít v následujících kolekcích: celá čísla se znaménkem | celá čísla | čísla | Datové typy
V jiných jazycích: en hu cz sk