PHP - Príkazy

Príkazy sú najdôležitejších prvkov pre písanie programov. Väcšinou plati jeden riadok príkazu zodpovedá jednému riadku programu. Hlavnou skupinou príkazu sú: cykly, vetvenie programu a riadenia toku.

Príklady - PHP

PHP
 $i = $x * 5;
 while ($i>0)
  if ($i==10)
   break;
  else 
  {
   $i--;
  }

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
PHP
do --$i; while ( $i > 0);
while ($i>0)
  if ($i==10)
   break;
  else 
  {
   $i--;
  }
if ($x>1)
{
 $x=1;
 $y=$y-1;
}
while ($i<10) ++$i;
$j--;
$a = 4 >= 2;
V iných jazykoch: en hu cz sk