PHP - Zátvorka: ( )

Používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodnotenia výrazov, inými slovami, môžeme prepísať priority operátorov.

( )

Popis

( expression )

Vstup


Výstup

Príklady

PHP

Možné požitie zátvorka:
$x = 90 % 8;    // x = 2
$y = 15 % 4;    // y = 3
$z = ($x % $y) %5;// z = 2

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu zátvorka:
$i * 0xFF
10 * 3.14
(10 - $j * 0.5) * 2

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(25 / 2 + 1) + 2
($x & 5) & $y
(0xff % 50 % 10) % 2
((double)$x / 5) * 10
($x-$y)-30.5
(2.5 / 2 + 1.25) + 2
V iných jazykoch: en hu cz sk