PHP - operátoryPríklady - PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
PHP
if ($i==5)
    break;
$y != 25
$a1 = false && false
$x * 2 / $y +5
631 ^ (0xF0 ^ $k)
(10 - $j * 0.5)
V iných jazykoch: en hu cz sk