PHP - operátory

Operátori vykonávajú nejakú operáciu medzi operandami, táto operácia môže byť matematická, logická alebo bitová..

Aritmetické

Slúžia pre vykonávanie matematických operácií. nižšie sú uvedené základné operácie medzi aritmetické operátory:

PHP

8 + 12    // 20
100 - 2    // 98
5 * 5     // 25
50 / $i     // 2.5
    // 8
70 % 8     // 6

Logické

Máme k dispozícii tri alebo čtiři logické operácie, to presne koľko to záleží na konkrétny programovací jazyk ktorý používame. pomocou týchto operácií môžeme vyriešiť hocijakou logickou úlohu/podmienku. také logické podmienky sú napríklad spojenie porovnávaní hodnôt podľa určitých pravidiel, testovanie hodnoty. logické operácie sa používajú hlavne pri vykonávaní podmienených príkazu.

PHP

$a && $b
$a || true
!$a

Bitové

Máme k dispozícii viac bitových operátorov, pomocou bitového operátora môžeme nastaviť alebo zistiť konkrétny bit celého čísla.

PHP

2 << 2   
2 >> 2   
0xff & 0x05 // 0x05
0x01 | 0x02 // 0x03
~ 2     
0x1A ^ 0x1A 

Relačné

Hlavné využitie relačných operátorov je v konaní podmienených príkazov. vďaka týmto môžeme rozhodnúť akým smerom má pokračovať podmienený príkaz, alebo napríklad ešte koľko iterácií má cyklus vykonávať.

PHP

5 < 3    //  true
$x > 3.14   //  
$y <= $x    //  ...
0xff >= $y  //  ...
$x == 6    
$y != 25   

Priradenie


Príklady - PHP

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
if ($i==5)
  break;
$y != 25
$a1 = false && false
$x * 2 / $y +5
631 ^ (0xF0 ^ $k)
(10 - $j * 0.5)
V iných jazykoch: en hu cz sk