PHP - Jednoriadkový komentár: //, #

V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej značky až do konca riadku každý znak je interpretovaný ako komentár. na tieto znaky nebude braný ohľad.

//

Popis

//
Použitá kľúčové slová: //
Data:
 • text -

Príklady

PHP

Možné požitie jednoriadkový komentár:
$x = 5 * $y; // x = xy
// y = 123;
if ($x > 0) // x == true
  $x=5;

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
     // a = true
   // x = 0xf
   // x=50
 // a1 = true
 // a1 = false
 // a1 = false

#

Popis

#
Použitá kľúčové slová: #
Data:
 • text -

Príklady

PHP

Možné požitie jednoriadkový komentár:
$x = 5 * $y; # x = xy
# y = 123;
if ($x > 0) # x == true
  $x=5;
V iných jazykoch: en hu cz sk