Programozás PHP nyelven

PHP programozási nyelv legfontosabb parancsai egy helyen, egyedi összehasonlítás, minden egyes utasítás operátor példaprogramal bemutatva. Ezek a példaprogramok operátorai-utasításai klikkelhetők, így egyszerűen további információ áll rendelkezésünkre.

PHP programozási nyelv:


Lexikális elemek

Lexikális elemek a kódban talalhátó szám, szöveg konstansok és megjegyzések.

Típusok és változók

Típusok és változók szorosan összefüggnek mivelhogy a változók a programunk legfontosabb elemei amelyekben tároljuk az adatokat, számításaink részeredményeit. Típusok pedig a változókban tárolható adatot adják meg.

Program szerkezete


Operátorok

Operátorok valamilyen műveletet végeznek el az operandusok közöt, ez a művelet lehet matematikai, logikai vagy bitenkénti.
Zárójel: ( )

Utasítások

Utasítások a program megírásának fő elemei. Általában érvényes egy sor utasítás egy sor programnak felel meg. Utasítások fő csoportja: ciklusok, programelágazások és vezérlésátadások.

PHP

 $i = $x * 5;
 while ($i>0)
   if ($i==10)
     break;
   else 
   {
     $i--;
   }

Példaprogramok - PHP

PHP

$x > $y
10 > f(9.9)
$j > 128 || false

PHP

$x <= $y * 5
2 <= f(1.9)
($j + 10) <= 128 

PHP

További példaprogram részletek:
if ($i==5)
    break;
++$i;
$x > 3.14
(double)$x
$a = 4 >= 2
32 >> (0xA >> 2) >> 1
Más nyelveken: en hu cz sk