PHP - Menší alebo rovný: <=

Operátor Menší alebo rovný je logický operátor, ktorý sa používa na porovnanie dvoch čísel.

<=

Popis

par1 <= par2
Použitá kľúčové slová: <=

Vstup


Výstup

  • Výsledok - Logická hodnota Vráti pravdivý výsledok, ak je prvé číslo Menší alebo rovný druhé, inak nepravdivý.
Poznámka: Funguje to cez všetky druhy čísel.

Príklady

PHP

Možné požitie Menší alebo rovný:
$a = 2 <= funkc(false); 
$b = $x <= 12; 
while ( $y <= 32 )  
   $y++;

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Menší alebo rovný:
$x <= $y * 5
2 <= f(1.9)
($j + 10) <= 128 

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
$y <= $x

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: relačné operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk