PHP - Cyklus s podmienkou na konci: do while

Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v dôsledku toho bude cyklus vykonaný minimálne raz. po každej iterácii je podmienka testovaná, či bola splnena. v prípade, že daná podmienka je pravda, potom cyklus bude pokračovať v behu, opačnom prípade bude dokončená.

do while

Popis

do statement while (condition);
Použitá kľúčové slová: do while

Vstup

Poznámka: Tu použiteľné príkazy:
Príkaz prerušenie príkaz pokračovanie

Príklady

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Cyklus s podmienkou na konci:
$i=10;
do --$i; while ( $i > 0);
do {
  $i++;
  if ($i==5)
    break;
} while ( $i <10);

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
do --$i; while ( $i > 0);
Cyklus s podmienkou na konci v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk