Programování v jazyce PHP

Nejdůležitější příkazy programovacího jazyka PHP, vše na jednom místě, unikátné srovnání a každý příkaz-operátor je znázornen pomocí kousku programu. Příkazy-operátory tychto ukázkových programů jsou klikací, takže s jednoduchým kliknutím máme k dispozici další informace.

Programovací jazyk PHP:


Příklady - PHP

PHP
$a = 5 < 10;       // a = true 
$b = 8 < $x; 
if ($y < 100)  
  $x++; 
PHP
$i >> 2
2 >> $i
32 >> (0xA >> 2) >> 1

Další kousky ukázkových kódu:
PHP
if ($i==5)
    break;
++$i;
$x > 3.14
(double)$x
$a = 4 >= 2
32 >> (0xA >> 2) >> 1
V jiných jazycích: en hu cz sk